Sosiaalinen sirkus

Sosiaalinen sirkus on sirkustaidetta, joka toimii osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä työhyvinvoinnin tukemista. Monipuolisuutensa vuoksi sirkus antaa erinomaiset edellytykset sosiaali- ja terveys sekä kasvatustyöhön.

 

Sosiaalisen sirkuksen kautta jokainen voi saada onnistumisen kokemuksia ja sen avulla voidaan muun muassa

 

  • vahvistaa yhteisöllisyyttä

  • tukea yksilön osallisuutta ja toimijuutta

  • edistää vuorovaikutusta

  • ehkäistä syrjäytymistä

  • vahvistaa itsetuntoa

 

Yhteisöllisyys, erilaisuus ja erityisyys ovat sirkuksen parissa juhlittuja asioita.

Soveltava sirkustoiminta kulkee taiteen ja liikunnan välimaastossa ja vaatii luovuutta sekä leikkimielisyyttä. Sirkus on mukavaa yhdessä tekemistä, jossa ei aina tarvita yhteistä kieltä tai kulttuuria. Soveltava sirkus sopii aivan jokaiselle, myös kaikille erityisryhmille tai yksilöille ikään, sukupuoleen, tuen tarpeeseen tai sosiaaliseen asemaan katsomatta.