Sosiokulttuurinen toiminta

Sosiokulttuurinen työ on tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on innostaa yksilö osallistumaan ja saamaan henkilökohtaisia kokemuksia siitä, millaista on olla itse oman elämänsä aktiivinen toimija.

 

Sosiokulttuurisen työn tavoitteena on luoda iloa, merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä, vahvistaa yksilön identiteettiä ja toimintakykyä sekä tukea sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyttä. Yksinkertaisimmillaan sosiokulttuurinen työ tukee asiakkaiden kykyä omaan toimijuuteen. Glow Dancella sosiokultuurisen työn ja osallistavan toiminnan juuret ovat vankassa ammattiosaamisessa sekä monipuolisessa kokemuksessa. Yrityksellä on kokemusta sosiokulttuurisen toiminnan soveltamisesta niin vanhustyössä kuin kehitysvammatyössä sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja lastensuojelun parissa.  Sosiokulttuurista työtä voi hyödyntää kaikilla elämänaloilla ja sen keskeisiä käsitteitä ovat yhteisöllisyys, vuorovaikutus, osallistuminen, herkistyminen, dialogi, leikkisyys, luovuus ja hyväksyntä.

Sosiokulttuurinen työ on sekä kuntouttavaa että ennaltaehkäisevää, voimavaralähtöistä ja osallistavaa, yksilön hyvinvointia tukevaa toimintaa. Työote lähtee omien voimavarojen, aktiivisen osallistumisen ja kuulluksi tulemisen tukemisesta. Työskentelyssä voidaan käyttää apuna esimerkiksi sirkustaidetta, musiikkia, kuvallista ilmaisua, kirjoittamista, draamaa sekä tanssia.