Tuntikuvaukset
TANSSITUNNIT
Baby Ballet

Tämä tunti on äidin ja 2kk - 12 kk vauvan yhteinen tunti. Tunnilla vauva on kantoliinassa/repussa ja teemme helppoja klassisen baletin harjoitteita sekä lempeitä kehoa vahvistavia harjoituksia. Tämä tunti yhditää sekä klassista balettia, että joogaa ja pilatesta. 

Tunnilla tärkeänä näkökulmana on lempeä ja lämmin kosketus sekä kiintymyssuhde äidin ja vauvan välillä.

Kauden aluksi on myös äitiysfysioterapeutin ohjaus, jossa saat tietoa mm. lantionpohjan ja keskivartalon palautumisesta sekä syvienvatsalihasten käytöstä ja palaamisesta turvallisesti liikunnan pariin.

Varusteet: Mukavat vaatteet päälle. Harjoitustossut tai sukat jalkaan. Kantoliina- tai reppu. Juomapullo mukaan.

Mini Glow

Mini Glow -tunnilla lapset ja aikuinen/aikuiset pääsevät yhdessä viettämään aikaa mukavan taideliikuntaharrastuksen parissa. Tunneilla tanssitaan ja akroillaan mukavasti leikin varjolla. Tunti kehittää lapsen rytmin tuntemusta sekä koordinaatiota. Tutustumme oman kehon käyttöön ja tilassa liikkumiseen. Tunneilla käytetään välineitä (alastulomatot, tasapainoiluvälineet, vanteet, hernepussit, pallot ym.) harjoitusten tueksi. Soveltuu tytöille ja pojille. Tämän tunnin tarkoitus on tarjota aikuiselle sekä lapselle/lapsille yhteisiä kokemuksia sekä ilon ja onnistumisen hetkiä! Voit tulla tunnille myös useamman lapsen kanssa. Lapsi voi tulla myös oman vanhemman sijaan isovanhemman, kummin, isomman sisaruksen tai muun tärkeän/läheisen aikuisen kanssa tunnille nauttimaan yhteisestä ajasta.

Varusteet:  Mukavat vaatteet päälle. Paljaat jalat tai pehmeät tossut. Juomapullo mukaan

KidsDance / Tanssiminit

Tunnilla keskitytään lastentanssin peruselementteihin kuten oman kehon ja tilan hahmottamiseen sekä sosiaalisuuteen ja vuorovaikutukseen. Tunneilla perehdytään luovan ilmaisun lisäksi tanssitekniikan alkeisiin. Tavoitteena on omaksua yksinkertaisia eri lajeille ominaisia liikelaatuja tanssin eri elementteihin tutustumalla. 

Tunnit kehittävät mm. koordinaatiota, oman kehon hallintaa, musiikin hahmottamista sekä ryhmässä toimimista ja luovaa ilmaisua. 

Tuntien opettajalla Aishalla on kasvatusalan koulutus. Hänellä on pitkä ura hyvin moninaisessa kasvatustyössä, niin varhaiskasvatuksessa, vaativassa lastensuojelutyössä kuin myös pedagogisessa työssä lasten kanssa. Lasten parissa hän on tehnyt tanssinopetustyötä menestyksekkäästi jo yli 9 vuotta.

Varusteet:  Mukavat vaatteet päälle. Paljaat jalat/pehmeät tossut. Juomapullo mukaan. Hiukset kiinni.

Mini Ballet

Tällä tunnilla harjoitellaan baletin alkeita, helppoja tansseja sekä rytmiikkaa. Tunneilla tanssinperusteita lähestytään lempeästi leikin, mielikuvien ja tarinoiden kautta yksilöiden. Tärkeässä roolissa opetuksessa on ottaa huomioon kunkin yksilölliset oppimiskyvyt. Tanssi ja musiikki kehittävät lapsen luovuutta, kehontuntemusta sekä oppimisvalmiuksia. 

ShowKids

Showtanssi on monipuolinen ja vauhdikas tanssilaji, josta tanssiharrastus on helppo aloittaa. Tunneilla opetellaan tanssikuvioita ja tehdään erilaisia tanssitekniikka-harjoitteita. Lapsia rohkaistaan vaihtelevien tanssisarjojen kautta löytämään oman persoonan rohkeaa esilletuomista ja ilmaisua.

Lasten tunneilla tutustutaan showtanssin perusteisiin leikinomaisin keinoin ja mielikuvia käyttämällä. Lapset oppivat samalla perusmotorisia taitoja, ryhmässä toimimista sekä rytmin ja musiikin kuuntelua. 

Varusteet:  Mukavat vaatteet päälle. Paljaat jalat/sukat/päkiätossut. Juomapullo mukaan. Hiukset kiinni.

Barre & Floor

Tunti on vahvasti tekniikkapainotteinen tunti joka on hyvä tavoitteellisesti tanssia harrastaville nuorille.

Tavoitteina ovat vahva perustekniikka, puhtaat linjaukset ja kehoakunnioittava treenitapa. Barre & Floor -tunneilla tehdään tekniikkaharjoitteita tangolla klassista balettia hyödyntäen sekä keskilattian harjoituksia/lattiatyöskentelyä nykytanssin maailmasta.

Varusteet:  Mukavat vaatteet päälle. Paljaat jalat/sukat/päkiätossut. Juomapullo mukaan. Hiukset kiinni.

Lyrical Jazz

Tunti on vahvasti tekniikkapainotteinen tunti joka on hyvä tavoitteellisesti tanssia harrastaville nuorille ja aikuisille.

Tavoitteina ovat vahva perustekniikka, hyvät hypyt ja pyöriminen, eri liikelaatujen ja dynamiikan käyttö tanssissa. Puhtaat linjaukset ja kehoakunnioittava treenitapa. Monipuolinen ja vahva tanssillisuus ovat tällä tunnilla keskiössä tekniikan lisäksi. 

Tavoitteena on myös lyrical tunnin tapaan pehmeän, virtaavan sekä tietoisen liikkeen löytäminen, koko oman kehon hahmottaminen liikkeessä. Lyrical Jazz on vahvasti musiikkia tulkitseva tanssillinen tunti, jossa isona osana on musiikin tulkitseminen osana tanssia ja tarinankerrontaa.

Varusteet:  Mukavat vaatteet päälle. Paljaat jalat/sukat/päkiätossut. Juomapullo mukaan. Hiukset kiinni.

Lyrical

Tunnin tavoitteena on kehon keskustan ja oman painon käytön löytäminen voimanlähteenä liikkeessä, sekä maadoittunut kehonhallinta ja koko oman kehon hahmottaminen liikkeessä. Tavoitteena on myös erilaisten liikelaatujen hahmottaminen ja niiden käyttäminen sujuvasti. Kuten vaihtelu pehmeän ja virtaavan sekä dynaamiseen ja vahvaan liikkeeseen välillä. Tärkeää on myös havaintojen sanallistaminen. Tunnelatausta vaativat tanssisarjat parantavat tanssijan ilmaisu- ja heittäytymiskykyä. Tietoisen liikkeen löytäminen ja oman kehon kunnioittaminen ja ymmärtäminen on tärkeää. Ja tietenkin yhdessä tanssiminen ja tanssista nauttiminen.

Lyrical on vahvasti musiikkia tulkitseva tanssillinen tunti, jossa baletille ominainen kehonhallinta yhdistyy pehmeämpään liikkeeseen. Lyrical-tunnilla musiikin tulkitseminen, osana tanssia ja tarinankerrontaa, on vahva osa tunnin sisältöä. 

Tunti on sisällöltään osittain rauhallinen ja tutkiva, mutta myös energinen ja räjähtävää menoa vaativa.

Varusteet:  Mukavat vaatteet päälle. Paljaat jalat/sukat/päkiätossut. Juomapullo mukaan. Hiukset kiinni.

LatinFusion

Tunnilla tutustutaan latinalaistanssien luomoavaa maailman! Tanssisarjat ovat vaihtelevia ja mukaansa tempaavia. Fusion tunnilla yhdistelemme eri lattarityylejä muihin lajeihin kuten, show, nykytanssi, street tms. Tanssisarjojen ohessa harjoitellaan latinalaistanssien vartalonkäyttöä ja perustekniikkaa. Tällä tunnilla keskitytään nimenomaan tanssimiseen!

Varusteet:  Mukavat vaatteet päälle. Tanssitossut/lenkkarit. Toisinaan mysö korkkarit. Juomapullo mukaan.

DanceFusion

Tämä on hyvin energinen ja menevä tunti, jossa saat kokemuksia tanssin moninaisesta kirjosta.  DanceFusion -tunnilla keskitytään nimenomaan tanssimiseen ja painotetaan eri tanssityyleille ominaisia tapoja liikkua sekä musiikin ilmentämistä ja esittämistä. Tanssisarjat tunneilla vaihtuvat usein ja DanceFusion -tunnilla tekniikkaa painotetaan showjazz/lyrical -tunteja vähemmän, tanssiteknisiä harjoitteita kuitenkaan unohtamatta. Tanssisarjoissa voidaan yhdistellä eri tyylejä, kuten: showtanssia, latinalaistansseja, jazzia, nykytanssia, street-tanssia ja discoa.  

 

DanceFusion –tunnit ovat aikuisten tunteja (+ 25v), joilla aikuiset pääsevät vapautuneesti nauttimaan ja heittäytymään eri tanssityylien maailmaan. Et tarvitse välttämättä aiempaa tanssitaustaa tällä tunnilla, joten rohkeasti mukaan.
 


Varusteet:  Mukavat vaatteet päälle. Tanssitossut/lenkkarit tms. Juomapullo mukaan.

Commercial

Commmercial -tunneilla keskitytään ensisijaisesti tanssimiseen. Monipuoliset lämmittelysarjat valmistavat noin kuukauden välein vaihtuviin tanssisarjoihin, jotka ottavat tyylillisesti vaikutteita erityisesti musiikkivideoista sekä artistien live-esiintymisistä.

Tällä tunnilla pääset keskittymään nimenomaan tanssimiseen!

Varusteet: Mukavat vaatteet. Tanssitossut/lenkkarit. Juomapullo mukaan. Hiukset auki.  

Improvisaatio / Luovaliike

Tanssi-improvisaatiossa heittäydytään liikeimprovisaation maailmaan ja herätellään oma sisäinen tanssija. Tunneilla keskitytään erilaisiin tekniikoihin ja harjoituksiin, jotka rohkaisevat tanssijoita omaan luovaan liikkeeseen sekä tulemaan tietoisiksi mm. omasta kehostaan ja sen viestetistä, toisista tanssijoista ja tilasta.

Tunneilla harjoitellaan kuuntelemaan ja seuraamaan omasta ja toisten kehoista lähteviä impulsseja sekä vahvistamaan kehotietoisuutta. Tanssi luodaan heittäytyen liikkeellä, keholla ja avoimella mielellä kohti tuntematonta. Jokainen tanssin hetki vie uuteen hetkeen.

Varusteet: Mukavat vaatteet. Paljaat jalat/sukat. Juomapullo mukaan. 

AKROBATIA / SIRKUSTUNNIT
Perheakro

Perheakro tunnilla lapset 5-8v ja vanhemmat pääsevät yhdessä viettämään aikaa mukavan taideliikuntaharrastuksen parissa. Tunneilla tanssitaan ja  akroillaan mukavasti leikin varjolla. Perheakrossa vanhemmat ja lapset pääsevät yhdessä myös tutustumaan erilaisiin sirkusvälineisiin. Tunti kehittää lapsen rytmin tuntemusta sekä koordinaatiota, ja monelle lapselle tunti onkin ensimmäinen paikka harjoitella myös ryhmässä olemista. Tämän tunnin tarkoitus on tarjota vanhemmalle sekä lapselle yhteisiä kokemuksia sekä ilon ja onnistumisen hetkiä!

Varusteet:  Mukavat vaatteet päälle. Paljaat jalat tai pehmeät tossut. Juomapullo mukaan

Miniakro

Tällä tunnilla lapset pääsevät tutustumaan akrobatian saloihin mukavasti ja turvallisesti leikin varjolla (ilman vanhempaa). Tunnilla harjoitellaan kehon hahmotusta, erilaisia motorisia taitoja myöhempää akrobatia/voimisteluharrastusta varten. Tunnin aikana lapset pääsevät myös mukavien sirkusleikkien pariin. 

Varusteet:  Vartalomyötäinen ylä- ja alaosa. Paljaat jalat tai pehmeät tossut. Juomapullo mukaan sekä hiukset kiinni.

Tanssiakrobatia / Akrobatia

Akrobatiatunnilla harjoitellaan kehonhallintaa, voimaa ja koordinaatiota, hyödyntäen erilaisia lattiatekniikoita ja painonsiirtoa eri kehonosille. Tunneilla harjoitellaan niin yksilö-, pari- kuin ryhmäakrobatiaa, jokainen omalla tasollaan. Tunnit kehittävät erityisesti notkeutta, kehonhallintaa ja lihasvoimaa. Harjoittelemme perusversiot kuperkeikoista, kärrynpyöristä sekä käsilläseisonnasta,  joita lähdetään taitojen karttuessa varioimaan haastavampiin temppuihin (perhonen, voltit, flikit). Tarkoitus on keskittyä liikkeiden oikeaan tekniseen toteuttamiseen turvallisesti.

Edellä mainittujen lisäksi keskiviikon tanssiakrobatia-tunnilla tehdään parityöskentelyssä; ylityksiä, alituksia sekä nostoja. Perusakrobatian tukena hyödyntäen erilaisia lattiatekniikoita ja painonsiirtoa eri kehonosille. Tanssiakrobatia tunnilla on osattava jo perusteet lattia-akrobatiasta (kärrynpyörät, siltakaadot, arabialainen, flikki).

Tavoitteena on pyrkiä liikkeiden orgaanisuuden ja virtaavuuden opettelun kautta yhdistämään opittuja temppuja tanssiin, liikesarjoihin ja improvisaatioon. Tunneilla harjoiteltavista liikkeistä on hyötyä muilla tanssitunneilla, lajista riippumatta.

 

Varusteet:  Vartalomyötäinen ylä- ja alaosa. Paljaat jalat tai pehmeät tossut. Juomapullo mukaan sekä hiukset kiinni.

MUUT TUNNIT
Kehonhuolto

Kehonhuoltotunnilla treenataan turvallisesti ja viisaasti kehoon lisää voimaa, linjakkuutta, ryhtiä ja tilaa. Tämä tunti sopii kaikille. Et tarvitse aiempaa kokemusta tai tanssitaustaa osallistuaksesi tunnille. Tällä aamupäivän tunnilla harjoittelemme lempeästi ja kehoa kuunnellen.

Syvävenyttely

Syvävenyttely on monipuolinen venyttelytunti, joka sopii kaiken kuntoisille ja ikäisille tavallisille ihmisille, myös sellaisille, jotka eivät harrasta tanssia. Syvävenyttely on perinteisesti pitkäkestoista venyttelyä. Pitkäkestoisia venytyksiä voi syvävenyttelytunnilla itse lyhentää tarpeen ja taitojen mukaan lepäämällä itse. Rauhallisesti etenevällä tunnilla käydään koko keho läpi. 

Keskity itseesi, äläkä kilpaile muiden kanssa. Syvävenyttely on hyödyllisintä juuri niille, jotka ovat jäykkiä ja kokevat kehossaan olevan kireyksiä. Kuuntele omaa kehoasi, hengitä ja noudata ohjeita.

 

Varusteet: Ota tunneille mukaan vesipullo sekä lämmintä vaatetta päälle. Treeni tehdään paljain jaloin.

Rentoutus

Tunti sisältää hengitysharjoituksia, joilla voit löytää keuhkojesi koko kapasiteetin esim. kärsiessäsi hengityselimistön toimintahäiriöistä tai, jos muuten tuntuu, että et osaa käyttää keuhkojasi koko laajuudelta.

Hengitysharjoitukset parantavat keskittymiskykyäsi, opettavat pysähtymään ja niihin lisätty lempeä liike avaa jännityksiä kehosta.

Tällä tunnilla teemme paljon mielikuvien avulla erilaisia rentoutusharjoituksia. 

Koko kehon rentoutumisen myötä haitalliset ja kuluttavat jännitystilat poistuvat, palautuminen nopeutuu ja syvä lepo lisääntyy, verenpaine laskee, syke alenee, hengitystiheys vähenee, keskittymiskyky paranee. Myös ruoansulautuselimistön toiminta tasapainottuu, koska silloin vaikutamme autonomisen hermoston toimintaan. Kun fysiologiset toiminnot tasaantuvat, myös mieli rauhoittuu, ja kokonaisvaltainen palautuminen ja rentoutuminen ovat mahdollistuvat.

 

Luovuus ja stressinhallinta paranevat, lisäksi se on hyvä keino lepoon ja voimien keräämiseen.

Varusteet: Lämmintä ja mukavaa vaatetta päälle.

Seuraa

  • Facebook - White Circle

​© 2018 by Glow Dance. Proudly created with Wix.com